καμινάδα

Η “γέννεση” του Furanflex

chimney01

Η ομάδα εργασίας της Kompozitor δημιούργησε ένα φίλτρο από σύνθετο πλαστικό για την βιομηχανία του χυτοσιδήρου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην θέση των κεραμικών φίλτρων. Μέσα από το φίλτρο αυτό περνούσε τετηγμένο μέταλλο σε θερμοκρασία 1450°C για να χυθεί στην συνέχεια στο δοχείο. Αυτή ήταν η πρώτη εμπειρία της ομάδας της Kompozitor σε ότι αφορά την συμπεριφορά ρητινών από ενισχυμένες ίνες στις υψηλές θερμοκρασίες.
Στην συνέχεια η ίδια ομάδα ανέπτυξε την τεχνολογία και το υλικό για την “in site building” ξεκινώντας από προκατασκευασμένους σωλήνες ανθεκτικούς στην διάβρωση από αέρια, διαμέτρου 5-8 μ. για εγκαταστάσεις θέρμανσης με άνθρακα. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή της ομάδας με την αντιμετώπιση της διάβρωση των ρητινών από ενισχυμένες ίνες στις σωληνώσεις απορροής των αερίων καύσης.

Η ιδέα μιας επένδυσης ανθεκτικής στην διάβρωση δημιουργήθηκε από την διαπίστωση ότι οι σωλήνες αλουμινίου και χάλυβα που απομακρύνονταν από τις καμινάδες των γειτονικών σπιτιών ήταν διαβρωμένοι σε μεγάλο βαθμό.

Η ιδέα του FURANFLEX γεννήθηκε και πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1994, αλλά από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση της πέρασαν τέσσερα χρόνια κατά τα οποία μελετήθηκαν οι παράμετροι σχετικά με την χημεία, την τεχνολογία και τα μηχανήματα. Για τις δοκιμές η Kompozitor κατασκεύασε μία πειραματική καμινάδα που χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα για τα μαθήματα κατάρτισης που παραδίδονται κάθε χρόνο.

Η πρώτη εγκατάσταση του FURANFLEX έγινε το 1999 στην Ουγγαρία και την επόμενη χρονιά στη Σουηδία από την Isokern (στο Goteborg). Αυτή η Σουηδική εταιρεία προσέφερε τεράστια βοήθεια από την αρχή της ανάπτυξης της Furanflex. Η πρώτη παρουσίαση σε παγκόσμιο επίπεδο έγινε επί ευκαιρία μιας διάλεξης με θέμα τα ενισχυμένα πλαστικά στο Baden – Baden (Γερμανία) τον Οκτώβριο του 1999.