καμινάδα

Ο κλάδος των σύνθετων υλικών είναι πολλά υποσχόμενος με νέες εφαρμογές καθημερινά.

Η Kompositor  με την εμπειρία  και τεχνογνωσία της αναπτύσσει νέα υλικά με εφαρμογές στην πυροπροστασία και ενίσχυση επιφανειών που βρίσκονται σε επαφή με μεγάλες θερμοκρασίες.

Μερικά απο τα προϊόντα που αναπτύσσει πέραν της Furanflex είναι:

Polykamin

Βιομηχανικές καμινάδες

27

KomPanel

Επιφάνεια επένδυσης υψηλής αντοχή σε θερμοκρασία με μικρό βάρος, κατάλληλη για προστασία επιφανειών απο θερμότητα και φωτιά

kompanel

HoneyKomp

Ανθεκτικό σε φωτιά και θερμοκρασία με μεγάλη αντοχή σε βάρη και ελάχιστο βάρος με κατασκευή κερήθρας (honeycomp) και πυράντοχης επιφάνειας.

honeycomp