Όλο και συχνότερα τελευταία ακούμε για ανάφλεξη και εκρήξεις καμινάδων κυρίως σε τζάκια και όχι μόνο. Αιτία του φαινομένου αυτού είναι ο σχηματισμός κρεόζωτου στο τοίχωμα της καμινάδας. Το κρεόζωτο αρχικά συγκεντρώνεται στην καμινάδα με την μορφή σκόνης – κάπνας και στην συνέχεια με την μορφή πορώδων κόκκων. Στο τρίτο στάδιο του σχηματισμού του κρυσταλλοποιείται […]