Εγκαθιστούμε ενεργειακά τζάκια, κασέτες , σόμπες αλλά και διακοσμητικά τζάκια χωρίς καπνοδόχο Αναλαμβάνουμε την κατασκευή ή μετατροπή του παραδοσιακού σας τζακιού με ανοικτή εστία σε ενεργειακό κλειστής εστίας με κασέτα ή πλήρη αντικατάσταση. Η κλειστή εστία επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της καύσης δίνοντας στην φωτιά ακριβώς τον αέρα που χρειάζεται για σωστή καύση. Το αποτέλεσμα είναι περισσότερη θερμότητα, λιγότερα καπναέρια και ξύλα και φυσικά μεγαλύτερη […]